Starszy Podoficer Dowództwa Brygady


starszy chorąży sztabowy Dominik KRUPA
kontakt:
Tel. kom. 723682455
do.krupa@ron.mil.pl

„Si vis pacem para bellum” (Titus Livius)

Służbę zasadniczą rozpoczął w 6 Kresowym Batalionie Rozpoznawczym w Gubinie, gdzie ukończył kurs podoficerski. Pełnił obowiązki dowódcy drużyny rozpoznawczej kolejno w 73 Pułku Zmechanizowanym Ułanów Karpackich oraz w 5 Kresowej Brygadzie Zmechanizowanej w Gubinie. W roku 2000 został powołany do służby kontraktowej w 5 KBZ gdzie pełnił obowiązki pomocnika dowódcy plutonu zmechanizowanego oraz szefa kompanii rozpoznawczej. W wyniku rozformowania brygady przeniesiony do 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu, gdzie kolejno zajmował stanowiska dowódcy drużyny zmechanizowanej, pomocnika dowódcy plutonu oraz szefa kompanii. Brał udział we wdrażaniu do sił zbrojnych KTO Rosomak oraz formowaniu pierwszej w pełni zawodowej kompanii zmotoryzowanej. Uczestniczył również w formowaniu Grupy Bojowej Unii Europejskiej tworzonej między innymi na bazie pododdziałów 17 WBZ. Wielokrotnie brał udział w ćwiczeniach i szkoleniach międzynarodowych. Dwukrotnie pełnił obowiązki szefa zespołu bojowego podczas realizacji zadań w ramach PKW w Islamskiej Republice Afganistanu (2007- FOB Ghazni ; 2011 – FOB Warrior)..

Rozkazem personalnym Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych z dniem 17.04.2017 został wyznaczony na stanowisko Starszego Podoficera Dowództwa Brygady.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych