O klubie

Siedziba klubu

Siedzibą klubu jest budynek przy ulicy Bohaterów Westerplatte nr 52.

Kontakt

Kierownik Klubu:

- telefon/fax : 261 458 851;

- telefon komórkowy: 721 890 411;

- adres e-mail: klubwojskowy7bow.slupsk@poczta.onet.pl

Instruktorzy:

- telefony: 261 458 849, 261 8458 850, 261 458 855;

Biblioteka:

- telefon: 261 458 792;

- adres e-mail: bibjw1872@interia.pl

Adres do korespondencji:

Klub Wojskowy 7.BOW

Ul. Bohaterów Westerplatte 44

76-200 Słupsk


Krótka historia

Zgodnie z decyzją wyższych przełożonych z dniem 01.01.2011r., w wyniku połączenia Klubu Garnizonowego i Klubu Żołnierskiego, utworzony został Klub Wojskowy, jako integralna część 7. Brygady Obrony Wybrzeża. Klub kontynuuje wieloletnią działalność rozformowanych klubów.


Misja klubu

Misją klubu jest zaspokajanie oczekiwań środowiska wojskowego naszej jednostki: żołnierzy, pracowników, emerytów i rencistów wojskowych oraz członków ich rodzin; w zakresie potrzeb kulturalnych, turystycznych, estetycznych, rekreacyjnych i rozrywkowych. Misja ta jest realizowana poprzez bieżącą działalność.


Biblioteka klubu
Dostępna dla czytelników w następujących dniach i godzinach:

- Poniedziałek    12.00 - 18.00

- Wtorek    12.00 - 18.00

- Czwartek    12.00 - 18.00

- Piątek    12.00 - 18.00


Sekcje i koła zainteresowań
Aktualnie w klubie działają następujące koła i sekcje zainteresowań:

• Orkiestra Marszowa Niebieskie Berety

• Koło plastyczne Pędzel;

• Koło plastyczne Plastelinka;

• Koło teatralne Malce;

• Koło recytatorskie Strofa;

• Zespół Wokalny Wiarusy;

• Koło fotograficzne Pstryk;

• Koło turystyki rowerowej Dętka, wraz z wypożyczalnią rowerów;

• Anglojęzyczny Klub Dyskusyjne AKD;

• Zespoły muzyczne: Agressor, Resekcja, Blood Splash, Jednego Dnia; Fever, Shockwave, Nokaut;

• Koło Rozmawiamy o książkach;

• Sekcja sztuk walki WARRIOR;

• Soliści – wokaliści;

Ponadto klub jest miejscem spotkań dla organizacji społecznych i pozarządowych.W chwili obecnej w klubie swoje siedziby mają siedziby następujące związki i organizacje:

• Polski Związek Wędkarski- koło "Słupia"

• Związek Inwalidów Wojennych RP

• Stowarzyszenie TOPAS

• Sekcja Taneczna "SALSA"

• Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych - koło nr 29
       W Klubie znajduje się również Centrum Pomocy Rodzinie;Klub w jednostce

Klub jako wewnętrzna komórka organizacyjna jednostki wspomaga jej wychowawczą działalność. Pracownicy klubu współorganizują różne imprezy jakie odbywają się w brygadzie, min.: Święto Jednostki czy WP, itp. Ponadto w klubie organizowane są spotkania okolicznościowe, różne wydarzenia kulturalno - oświatowe, przeglądy i konkursy oraz inne przedsięwzięcia wynikające z aktualnych potrzeb i planu działalności.


Klub poza jednostką

Animatorzy z klubu reprezentują jednostkę i klub na różnych festiwalach i wydarzeniach kulturalnych. Są to imprezy organizowane przez władze wojskowe i cywilne. Artyści – amatorzy, którzy spełniają swoje pasje w klubie pod okiem instruktorów etatowych lub społecznych występowali min. w Krakowie, Żaganiu, Kołobrzegu, Koszalinie, Gdyni, Gdańsku, Szczecinie, Słupsku, Kobylnicy, Ustce, Brzegu, Zegrzu k. Warszawy i w wielu innych miejscach. .

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych