Dowódca

 

płk dypl. Rafał OSTROWSKI

Pułkownik Rafał Ostrowski jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, którą ukończył w 1991roku. Pierwsze stanowisko służbowe - dowódcy plutonu zmechanizowanego objął w 6 pułku zmechanizowanym w Wałczu. W 1992roku został wyznaczony na dowódcę kompanii zmechanizowanej w 2Brygadzie Zmechanizowanej. Kolejne stanowiska w tej brygadzie to dowódca kompanii rozpoznawczej w latach 1995-1996, oraz zastępca dowódcy – szef sztabu batalionu szkolnego. W latach 1997-2000 był słuchaczem Akademii Obrony Narodowej, po ukończeniu której został wyznaczony na stanowisko dowódcy 3 batalionu czołgów w 6 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Stargardzie Szczecińskim. W latach 2005-2006 pełnił obowiązki szefa sekcji rozpoznania wydziału G-2 w sztabie 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej. Od 2006roku dowodził 1batalionem piechoty zmotoryzowanej w 12Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie, następnie 2batalionem piechoty zmotoryzowanej Błękitnej Brygady w Stargardzie Szczecińskim. W tym czasie był dowódcą zgrupowania bojowego w ramach X zmiany PKW w Iraku. Kolejne stanowisko, to Szef Wydziału Rozpoznania G-2 w sztabie 12Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej. W 2010 roku został skierowany na Podyplomowe Studia Dowódczo-Sztabowe w Akademii Obrony Narodowej, po ukończeniu których decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 2351 został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy 7 Pomorskiej Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku. Z dniem 1 lipca 2014 roku decyzją Nr 1112 Ministra Obrony Narodowej pułkownik Rafał Ostrowski objął obowiązki na stanowisku zastępcy dowódcy 12 Brygady Zmechanizowanej imienia generała Józefa Hallera w Szczecinie. Na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej nr 3561 z dniem 1 grudnia 2016 pułkownik Rafał Ostrowski został wyznaczony na stanowisko dowódcy 7 Brygady Obrony Wybrzeża.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych