kompania saperów

 

KOMPANIA SAPERÓW

 

(10)

Kompania saperów jest pododdziałem przeznaczonym do planowania i prowadzenia wsparcia inżynieryjnego działań bojowych brygady (rozbudowa fortyfikacyjna pasów obrony i rejonów rozmieszczenia wojsko oraz budowa osłonowych zapór minowych z uwzględnieniem naturalnych właściwości terenu). W składzie kompanii występują pododdziały: pluton saperów, pluton minerów, pluton drogowo-mostowy, pluton maszyn inżynieryjnych i pluton zaopatrzenia przeznaczone do zabezpieczenia działań bojowych.

Celem działania kompanii saperów jest m.in.:

 • rozpoznanie inżynieryjne przeciwnika i terenu;
 • budowa i pokonywanie zapór inżynieryjnych;
 • wykonywanie przejść w naturalnych przeszkodach terenowych;
 • przygotowanie i utrzymanie dróg;
 • urządzanie i utrzymanie przepraw;
 • rozminowanie terenu i obiektów;
 • maskowanie wojsk;
 • oczyszczanie terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych;
 • udział w likwidacji skutków klęsk ekologicznych i żywiołowych;
 • udział w misjach pokojowych;
(5)
(8)

Podstawowym wyposażeniem ksap są:

 • transportery rozpoznania inżynieryjnego;
 • spycharka szybkobieżna;
 • spycharko-ładowarki;
 • żuraw średniego udźwigu;
 • koparki samochodowe;
 • mosty towarzyszące na podwoziu czołgowym;
 • samochody ciężarowo-terenowe;
 • sprzęt do budowy i pokonywania zapór minowych;
 • pokrycia drogowe: lekkie i elastyczne;
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych