kompania rozpoznawcza

 

KOMPANIA ROZPOZNAWCZA

 

(1)

Kompania rozpoznawcza jest jedną z samodzielnych kompanii w 7. Brygadzie Obrony Wybrzeża podlegająca bezpośrednio dowódcy brygady.

Do jej zadań należą:
 • przygotowanie i utrzymywanie wydzielanych sił i środków kompanii do użycia w sytuacjach kryzysowych;
 • przygotowanie i prowadzenie rozpoznania odcinka wybrzeża morskiego we współdziałaniu z marynarką wojenną oraz siłami układu pozamilitarnego;
 • przygotowanie oraz wykonywanie zadań stabilizacyjnych przez wydzielone siły kompanii poza granicami kraju;
 • utrzymanie wydzielonych sił w gotowości do udziału w akcjach ratowniczych, likwidacji skutków awarii, katastrof i klęsk żywiołowych.

Kompania jest wyposażona w transportery opancerzone BRDM 2 oraz BRDM 2 R5. Te drugie są wyposażone w radiostacje umożliwiające sprawną łączność dowódcy kompanii oraz dowódcom plutonów. W składzie plutonów działają również grupy rozpoznawcze, które mogą działać samodzielnie w oparciu o motocykle.

(2)
(3)

Dane taktyczno-techniczne BRDM-2:

OPANCERZONY SAMOCHÓD ROZPOZNAWCZY - BRDM-2

 • Typ pojazdu - kołowy, pływający
 • Kadłub - wodoszczelny
 • Ciężar bojowy - 7200kg
 • Załoga - 4 żołnierzy
 • Długość kadłuba - 5750mm
 • Szerokość - 2350mm
 • Wysokość - 2310mm
 • Prześwit - 340mm
 • Max. prędkość po szosie - 95km/h
 • Max. prędkość w czasie pływania - 9-10km/h
 • Pokonywane przeszkody:
 • największe wzniesienie - 30st.
 • największy kąt przechyłu - 25st.
 • wysokość ściany - 0,4m
 • szerokość rowu - 1m
 • Zasięg po szosie - 750km
 • Zasięg podczas pływania - 17-19h
 • Karabiny maszynowe - 1x14,5mm KPWT; 1x7,62mm PKT
(4)
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych