dywizjon przeciwlotniczy

 

DYWIZJON PRZECIWLOTNICZY

 

(8)

Dywizjon przeciwlotniczy jest jednym z podstawowych pododdziałów taktyczno-ogniowych wchodzących w skład 7BOW przygotowanym do osłony przeciwlotniczej pododdziałów brygady w każdych warunkach pogodowych i terenowych.

Przed dywizjonem przeciwlotniczym realizującym osłonę elementów ugrupowania bojowego oddziału w walce, są stawiane następujące zadania:

 1. Odparcie bezpośrednich uderzeń (ataków) ŚNP na elementy ugrupowania bojowego oddziału ogólnowojskowego, w tym osłonę:
 • pododdziałów pierwszego rzutu oddziału lub odwodu ogólnowojskowego rozmieszczonych na pozycjach obronnych, rubieżach ogniowych i rejonach ześrodkowania oraz podczas wykonywania kontrataków;
 • pododdziałów artylerii w rejonach ześrodkowania, na stanowiskach ogniowych i w czasie ich zmiany;
 • stanowisko dowodzenia oddziału;
 1. Niszczenie ŚNP przeciwnika działających przede wszystkim na bardzo małych i małych wysokościach, a także jego desantów taktycznych podczas ich przelotu i lądowania (desantowania).

Zadania te dywizjon przeciwlotniczy realizuje samodzielnie lub we współdziałaniu z innymi siłami i środkami OPL (przełożonego, sąsiadów).

W czasie przechodzenia do obrony w toku natarcia, gdy nie utworzono jeszcze ugrupowania obronnego, działania dywizjonów przeciwlotniczych mogą rozpocząć się odparciem uderzeń ŚNP w tym samym ugrupowaniu bojowym, w którym prowadziły walkę dotychczas. Następnie dokonuje manewru zgodnie z podjętą decyzją do osłony przeciwlotniczej elementów ugrupowania bojowego oddziału.

(2)

W sytuacji przechodzenia do obrony zawczasu przygotowanej dywizjon przeciwlotniczy zajmuje rejon ugrupowania bojowego zwykle jednocześnie z osłanianymi obiektami.

W czasie manewru (przegrupowania) oraz zajmowania wyznaczonego rejonu ugrupowania bojowego, dywizjon przeciwlotniczy powinien być w stałej gotowości do odparcia niespodziewanych uderzeń ŚNP oraz do osłony pododdziałów oddziału w czasie prowadzenia boju spotkaniowego.

W celu wprowadzenia przeciwnika w błąd, co do rzeczywistego rozmieszczenia dywizjonu w obronie oraz zwiększenia jego żywotności, organizuje się działanie pododdziałów wędrownych i zasadzek oraz stałe wszechstronne i dokładne ich maskowanie (szczególnie ogólne i radioelektroniczne), a także rozbudowę inżynieryjną rejonów ugrupowania bojowego dywizjonu.

(3)

Trzon dywizjonu stanowią trzy baterie przeciwlotnicze (pododdziały ogniowe) o strukturze trzy- lub dwu-plutonowej wyposażone w mieszany sprzęt bojowy. Mogą one działać w składzie dywizjonu lub samodzielnie realizując zadania bezpośredniej osłony wojsk i obiektów przed uderzeniami z powietrza.

Pluton dowodzenia realizuje zadania rozpoznania przeciwnika, zbierania i opracowywania informacji oraz zabezpieczenia procesu dowodzenia w działaniach bojowych.

Pododdziały zabezpieczenia logistycznego przeznaczone są do zapewnienia środków materiałowych, pomocy technicznej oraz medycznej w czasie działań taktycznych oraz odtwarzania zdolności bojowej.

  Na wyposażeniu dywizjonu znajduje się następujący sprzęt:
 • armata przeciwlotnicza ZU-23-2
 • armata przeciwlotnicza ZU-23-2T
 • rakieta przeciwlotnicza S-2M (9K32M)
 • stacja r/lok NUR-21
 • UAZ-469B - WD-43
 • star 266
 • RWM
 • WOP
(4)
(5)
  Rakieta przeciwlotnicza S-2M (9K32M):
 • Kaliber - 72mm
 • Długość (ze złożonymi statecznikami) - 1440mm
 • Ciężar (uzbrojonej rakiety) - 9,8kg
 • Ciężar materiału wybuchowego (WW) - 0,37kg
 • Ciężar ładunków silnika - 4,2kg
 • Prędkość wylotowa z wyrzutni - 28m/s
 • Średnia prędkość marszowa lotu - 500m/s
 • Metoda naprowadzania - zbliżenie proporcjonalne
 • Maksymalna wysokość celu - 500-2300m
 • Minimalna wysokość celu - 50m
 • Ciężar zestawu w położeniu bojowym - 15kg
 • Czas przejścia z poł. marszowego do bojowego - do 10s
 • Czas osiągnięcia gotowości bojowej - do 5s
  Armata przeciwlotnicza ZU-23-2
 • Kaliber - 23mm
 • Prędkość początkowa pocisku - 970m/s
 • Maksymalna donośność pionowa - 1500m
 • Maksymalna donośność kątowa - 2500m
 • Maksymalna donośność pozioma - 2000m
 • Masa naboju - 450g
 • Czas przestawiania z położenia marszowego do bojowego - 15-20s
 • Szybkostrzelność teoretyczna (z dwóch armat) - 1600-2000 strz./min
(6)
 • Szybkostrzelność praktyczna (z dwóch armat) - do 400 strz./min
 • Masa armaty w położeniu marszowym (z pokrowcami i wypełnionymi skrzynkami nabojowymi) - 950kg
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych