batalion dowodzenia

 

 

BATALION DOWODZENIA

 

 

Batalion dowodzenia w czasie pokoju stanowi podstawowe ogniwo systemu szkolenia i wychowania żołnierzy oraz prowadzenia gospodarki wojskowej. W ogólnym systemie działalności gospodarczej wojska, batalion występuje jako "pododdział gospodarczy", któremu mogą być przydzielone na zaopatrzenie inne pododdziały. Całokształtem działalności batalionu kieruje dowódca 7 Brygady Obrony Wybrzeża, który wydaje rozkazy, instrukcje, polecenia i wytyczne we wszystkich sprawach dotyczących jej przeznaczenia, miejsca i roli. Batalion jest przeznaczony do zabezpieczenia dowodzenia i łączności dla dowództwa, sztabu i logistyki brygady.

(1)
Zadaniem batalionu dowodzenia jest m.in.:
 1. Zapewnienie ochrony, obrony i funkcjonowania SD w każdych warunkach;
 2. Zabezpieczanie przemieszczenie elementów ugrupowania brygady;
 3. Prowadzenie monitoringu sytuacji chemicznej w ugrupowaniu brygady;
 4. Rozwijanie SD, Alter SD i w zależności od potrzeb PDO;
 5. Przygotowanie i utrzymanie w ciągłej sprawności sprzętu batalionu dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu dowodzenia i łączności 7BOW;
 6. Organizacja użycia sił w sytuacjach kryzysowych czasu pokoju.
(4)

W tym zakresie utrzymuje w gotowości i przygotowuje wydzielone z batalionu siły do udziału w akcjach ratowniczych, likwidacji skutków awarii, katastrof i klęsk żywiołowych.

Batalion dowodzenia współpracuje z innymi pododdziałami, komórkami wewnętrznymi brygady w obszarze umacniania dyscypliny oraz funkcjonowania systemu dowodzenia dla potrzeb dowództwa, sztabu i logistyki brygady.

Głównymi komponentami batalionu dowodzenia są: sztab, 1 i 2 kompania dowodzenia, kompania logistyczna oraz pluton chemiczny. Dodatkowo w strukturze batalionu dowodzenia znajduje się Zespół Wsparcia Teleinformatycznego.

Na wyposażeniu batalionu dowodzenia znajduje się następujący sprzęt:
 • BRDM-2RS;
 • STAR 266 CT, AS-2, ADK 11, RWŁ-1M, WPG-1, WOP, IRS;
 • Cysterna paliwowa 1,6m;
 • Autosan H9;
 • Lublin II;
 • Tarpan HONKER 2000;
 • Mercedes (terenowy);
(3)
(2)

;Aparatownia RWŁC-10/T jest elementem składowym Cyfrowego Systemu Łączności radioliniowo-przewodowego Związku Taktycznego Wojsk Lądowych - STORCZYK 2000. System ten charakteryzuje się porównywalną do współczesnych systemów w przodujących armiach efektywnością zapewnienia wymiany informacji dla celów dowodzenia wojskami. Aparatownia transmisyjna jaki i pozostałe aparatownie systemu są w postaci kabin małogabarytowych, transportowanych dowolnym samochodem ciężarowo-terenowym o nośności 2,5 tony (w naszym przypadku Star 944).

Kabina może być transportowana koleją, transportem lotniczym lub morskim. Wymiary zewnętrzne kabiny nie przekraczają 3x2x2m (długość x wysokość x szerokość). Zasadniczym celem aparatowni transmisyjnych RWŁC-10/T jest dowiązanie Węzła Łączności Stanowiska Dowodzenia ZT do Podstawowych Węzłów Łączności tworzących Podstawową Sieć Łączności systemu Storczyk. Dowiązanie to realizowane jest dzięki najnowszej radiolinii R-450A, która zapewnia łączność radioliniową na odległość do 40 km od WŁ SD.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych