3 batalion zmechanizowany w Trzebiatowie

 

3. BATALION ZMIECHANIZOWANY LEGII AKADEMICKIEJ - TRZEBIATÓW

 

3 batalion zmechanizowany Legii Akademickiej jest organicznym pododdziałem ogólnowojskowym 7 Brygady Obrony Wybrzeża. Jego bojowym przeznaczeniem jest wykonywanie wszystkich zadań taktycznych stosownie do posiadanego potencjału bojowego, w składzie brygady, jako Zgrupowanie Taktyczne lub Oddział Wydzielony. Jest pododdziałem mogącym działać w szczególnych środowiskach pola walki oraz wykonywać zadania w dzień i w ograniczonych warunkach widoczności.

Struktura batalionu opiera się na kompaniach zmechanizowanych, które są trzonem jego potencjału bojowego i przeznaczone są do wykonywania zadań bojowych na pierwszej linii, własnymi siłami lub wzmocnione pododdziałami wsparcia i zabezpieczenia. Głównym środkiem walki kompanii zmechanizowanych są bojowe wozy piechoty BWP-1. Wsparcie w czasie działań zapewnia kompania wsparcia uzbrojona w moździerze M-120 oraz wyrzutnie przeciwpancernych pocisków kierowanych SPIKE. Działania batalionu wspiera kompania dowodzenia odpowiedzialna za organizację łączności i stanowisk dowodzenia, a zabezpiecza logistycznie kompania logistyczna. Batalion jest pododdziałem o dużej autonomiczności, mogącym przyjąć w przyporządkowanie dodatkowe pododdziały, na czas wykonywania zadań w zależności od ich charakteru.

(1)
(2)

Cechą szczególną 3 batalionu zmechanizowanego jest nazwa wyróżniająca: LEGII AKADEMICIEJ. Batalion został sformowany na bazie 1 batalionu zmechanizowanego 36 Brygady Zmechanizowanej Legii Akademickiej i jako bezpośredni spadkobierca kontynuuje te szczytne tradycje wpisane głęboko w naszej pamięci narodowej. Legią Akademicką był oddział złożony z studentów warszawskich uczelni, którzy 1 listopada 1918 roku przedłożyli dobro odradzającej się Ojczyzny nad własną edukację i opuścili akademickie ławy aby wstąpić do Wojska Polskiego. Uczestniczyli w rozbrajaniu Niemców w Warszawie, a 12 listopada oddali się do dyspozycji Józefa Piłsudskiego i stanowili pierwszy zwarty oddział wojskowy w stolicy.

W wojnie 1919-21 Legia Akademicka przemianowana na 36 pułk piechoty walczyła w Małopolsce, a następnie w składzie 8DP na Wileńszczyźnie.

W okresie międzywojennym 36 pp stacjonował w Warszawie na Pradze. Pełnił obowiązki oddziału honorowego, kompanii prezydenckiej, szkolił w ramach Legii Akademickiej studentów z całej Polski. Przeszkolenie takie przeszedł także w 36 pułku student Uniwersytetu Jagielońskiego Karol Wojtyła.

W wojnie obronnej 1939 roku 36 pułk piechoty Legii Akademickiej przeszedł pełen chwały szlak bojowy spod Wielunia do Twierdzy Modlin opóźniając na kolejnych liniach obronnych niemieckie działania zaczepne.

(3)
(5)

Pomimo, iż 36 pp bronił się na niemieckim głównym kierunku operacyjnym, pułk nie został rozbity, a w 1966 roku za działania te został udekorowany Orderem Wojennym Krzyża Virtuti Militari.

36 pp LA odtworzono w powstańczej Warszawie, na bazie zgrupowania Róg, a następnie w ramach 8 DP II Armii LWP, gdzie wziął udział w operacji budziszyńskiej.

Miejscem stacjonowania 3 batalionu zmechanizowanego Legii Akademickiej jest Trzebiatów, gdzie zajmuje on zabytkowy kompleks koszarowy przy ulicy Zagórskiej 21.

Podpodział współpracuje z samorządem i ludnością lokalną. W batalionie specjalistyczne lekcje pobierają klasy liceum o profilu wojskowym, a klub garnizonowy jest centrum kulturalnym zapewniającym edukację i kulturę rodzinom wojskowym i mieszkańcom miasta. Wojskowa Straż Pożarna naszego garnizonu jest włączona w Krajowy System Ratowniczy i uczestniczy w akcjach ratunkowo-gaśniczych.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych