2 batalion zmechanizowany w Słupsku

 

 

2. BATALION ZMECHANIZOWANY - SŁUPSK

 

 

2. batalion zmechanizowany jest jednym z podstawowych pododdziałów wchodzącym w skład 7 Brygady Obrony Wybrzeża przygotowanym do wykonywania zadań w każdych warunkach pogodowych i terenowych. Pomimo tego, że jest to pododdział zmechanizowany i jego głównym zadaniem jest prowadzenie obrony oraz natarcia, realizował już przedsięwzięcia związane z desantowaniem oraz obroną wybrzeża morskiego.

(1)

Zasadniczym jego trzonem są kompanie zmechanizowane mające jednorodną strukturę, co wpływa na ich możliwości samodzielnego działania. Pozwala ona nie tylko na prowadzenie skutecznej walki w każdych warunkach, ale również na znaczne ograniczenie konieczności doraźnej modyfikacji jego struktury pod kątem wykonywania określonego zadania. Tym samym, z praktycznego punktu widzenia współdziałanie organicznych elementów danego pododdziału jest efektywniejsze. Każdy z nich, po wzmocnieniu komponentami rodzajów wojsk, może stanowić autonomiczne zgrupowanie taktyczne o możliwościach odpowiadających potrzebom współczesnego pola walki.

(2)

Podstawowym wyposażeniem 2bz jest bojowy wóz piechoty BWP-1. Powstał w byłym ZSRR w połowie lat 60 i był pierwszym na świecie bojowym wozem piechoty wprowadzony do uzbrojenia w 1966r. BWP-1 wyznaczył światowy kierunek rozwoju tego typu konstrukcji. Na wyposażeniu jednostek zmechanizowanych Wojska Polskiego od roku 1973. Obecnie BWP-1 znajduje się w uzbrojeniu kilkunastu krajów całego świata. Przeznaczenie: transport pododdziałów piechoty (zmechanizowanych) na polu walki w składzie ugrupowań pancernych oraz wsparcie ich działań za pomocą broni pokładowej. Załoga: 3 + 8 żołnierzy.

Podstawowe dane taktyczno-techniczne BWP-1:

  • uzbrojenie: armata gładkolufowa 2A28 kalibru 73mm, karabin maszynowy PKT kalibru 7,62mm, wyrzutnia przeciwpancernych pocisków kierowanych 9M14M; ponadto w przedziale desantowym można przewozić granatnik przeciwpancerny RPG-7 lub przeciwlotniczy zestaw rakietowy 9M32.
  • masa bojowa: 12 600 kg;
  • maksymalna donośność strzału pociskiem odłamkowym: 4500 m;
(3)
(4)
  • odległość strzału bezwzględnego pociskiem kumulacyjnym: 765 m;
  • szybkostrzelność praktyczna: 8-10 strz./min;
  • prędkość maksymalna: 65 km/h, pływania - 8 km/h; zasięg jazdy: 600 km;
  • zdolność pokonywania terenu: rowy o szerokości: 2,5m; ścianki o wysokości: 0,7m;
  • przeciwpancerne pociski kierowane: rodzaj naprowadzania: ręczne; zasięg: 500-3000m;
  • zapas pocisków: 4 sztuki;
  • wyposażenie specjalne: urządzenie ogrzewczo-wentylacyjne, urządzenie filtrowentylacyjne, radiostacja R-123, telefon wewnętrzny R-124, termiczna aparatura dymotwórcza.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych