1 batalion zmechanizowany w Lęborku

 

1. BATALION ZMECHANIZOWANY - LĘBORK

 

Batalion zmechanizowany w Lęborku jest samodzielnym pododdziałem podporządkowanym 7. Brygadzie Obrony Wybrzeża. Jego głównym zadaniem jest prowadzenie działań obronnych oraz natarcia.

W skład batalionu wchodzą: cztery kompanie zmechanizowane, kompania dowodzenia, kompania logistyczna, kompania wsparcia, zespół zabezpieczenia medycznego oraz patrol rozminowania. Patrol saperski nr 6 z jednostki w Lęborku oczyszcza z materiałów wybuchowych i przedmiotów niebezpiecznych m.in. okolice Bytowa, Słupska, Lęborka, Kartuz, Pucka i Wejherowa.

fot.1
fot.2

Garnizon Lębork: w okresie powojennym po ponownym przyłączeniu ziemi lęborskiej do Polski na terenie kompleksu szpitalnego, wybudowanego w latach 90-tych XIX wieku na potrzeby badań nad rozwojem chorób nerwowych i depresyjnych, powstał w 1947 roku ośrodek kształcenia zawodowego. W 1951 roku w ramach restrukturyzacji Sił Zbrojnych z Elbląga przedyslokowany został 4 Samodzielny Pomorski Pułk Czołgów Ciężkich, który funkcjonował w garnizonie do 1956 roku. Następnie w ramach 23 Kaszubskiej Dywizji Piechoty funkcjonowały tu: 79 Pomorski pułk piechoty, 58 batalion saperów, 52 kompania rozpoznawcza, 74 Ruchome Warsztaty Naprawy Samochodów.

Wraz z kolejnymi zmianami w 1963 roku rozpoczęło się formowanie 7 Łużyckiej Dywizji Desantowej. W Lęborku powstał 4 Pułk Desantowy, gdzie w 1989 roku przeformowany został w 4 batalion obrony wybrzeża. W latach 1994-2001 koszary zajmował 8 lęborski batalion rozpoznawczy. Od 2001 roku w Lęborku stacjonowała 1Gdańska Brygada Obrony Terytorialnej im. gen Józefa Wybickiego przeformowana w 2007 roku w 1 Gdański Batalion Obrony Terytorialnej. Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej z dniem 1 lipca 2008 roku 1bOT zmienił nazwę na batalion zmechanizowany i stanowi pododdział 7BOW.

fot.3

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych