Aktualności
KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
03.10.2018
7 Brygada Obrony Wybrzeża

 

 

 

KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ – 7 BRYGADA OBRONY WYBRZEŻA ZAPRASZA W SWOJE SZEREGI.

Chcesz się sprawdzić, znaleźć swoje miejsce w życiu, coś w nim zmienić to podejmij wyzwanie i stań do kwalifikacji wojskowej.

W dniu 30 października 2018r. o godz. 09:00 w 3 batalionie zmechanizowanym 7 BOW przy ul. Zagórskiej 21 w m. Trzebiatów odbędą się kwalifikacje dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych. Kandydaci powinni posiadać przy sobie nw dokumenty: 1. Dowód osobisty. 2. Prawo jazdy. 3. Książeczka wojskowa. 4. Curriculum Vitae. 5. ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY (min. GIMNAZJUM). 6. Dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia (np. świadectwa językowe, świadectwa kwalifikacyjne itp.). 7. Kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (w przypadku jeżeli taki kontrakt żołnierz podpisał). 8. Świadectwo ukończenia służby przygotowawczej (tylko w przypadku kiedy żołnierze nie odbyli zasadniczej służby wojskowej).

W dniu 30 października 2018r. o godz. 09:00 w 3 batalionie zmechanizowanym 7 BOW przy ul. Zagórskiej 21 w m. Trzebiatów odbędą się kwalifikacje dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych. Kandydaci powinni posiadać przy sobie nw dokumenty: 1. Dowód osobisty. 2. Prawo jazdy. 3. Książeczka wojskowa. 4. Curriculum Vitae. 5. ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY (min. GIMNAZJUM). 6. Dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia (np. świadectwa językowe, świadectwa kwalifikacyjne itp.). 7. Kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (w przypadku jeżeli taki kontrakt żołnierz podpisał). 8. Świadectwo ukończenia służby przygotowawczej (tylko w przypadku kiedy żołnierze nie odbyli zasadniczej służby wojskowej).

Dodatkowo byli żołnierze zawodowi: 1. Świadectwo służby. 2. Ostatnia opinia służbowa. 3. Ostatni kontrakt. 4. Rozkaz dot. zwolnienia z zawodowej służby wojskowej. W celu przystąpienia do egzaminu z W-F: 1.Zaświadczenie lekarskie – stwierdzające brak przeciwwskazań do odbycia sprawdzianu z W - F + strój sportowy (kandydaci nie posiadający zaświadczenia, nie będą dopuszczeni do egzaminu).

ZAPRASZAMY!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

GALERIA

 

 

tekst:kpt. P. SPÓLNY, fot.:M. LASOŃ


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych