Aktualności
ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
01.08.2018
7 Brygada Obrony Wybrzeża

 

 

 

Punktualnie o godzinie 13.30 pod pomnikiem Powstańców Warszawskich rozpoczęła się msza polowa z udziałem kompanii honorowej wojska. Licznie przybyli mieszkańcy Słupska i okolic, a wśród nich parlamentarzyści, włodarze miasta, przedstawiciele samorządu, władz państwowych, organizacji kombatanckich i społecznych oddali hołd powstańczym żołnierzom.

W trakcie obchodów okolicznościowe przemówienie wygłosiła uczestniczka powstania Pani Krystyna WASIUSZKO, pseudonim ”Krzysia” oraz wiceprezydent miasta Słupsk Pani Krystyna DANILECKA-WOJEWÓDZKA.

Dla uczczenia rocznicy zrywu powstańczego mieszkańców Warszawy Kompania Honorowa która została wystawiona przez batalion ochrony bazy oddała salwę honorową. O godz. 15.00 przy alei Sienkiewicza wojsko zaprezentowało uzbrojenie i wyposażenie żołnierzy 7 BOW oraz batalionu ochrony bazy. Licznie zgromadzonym mieszkańcom Słupska przedstawiono rekonstrukcję historyczną inscenizacji wybuchu Powstania Warszawskiego.

Powstanie warszawskie było wymierzone militarnie przeciw Niemcom, a politycznie przeciw ZSRR oraz podporządkowanym mu polskim komunistom. Dowództwo AK planowało samodzielnie wyzwolić stolicę jeszcze przed wkroczeniem Armii Czerwonej, licząc, że uda się w ten sposób wzmocnić międzynarodową pozycję rządu RP na uchodźstwie oraz powstrzymać realizowany przez Stalina proces wasalizacji i sowietyzacji Polski. Po wybuchu powstania Armia Czerwona wstrzymała ofensywę na kierunku warszawskim, a radziecki dyktator konsekwentnie odmawiał udzielenia powstaniu poważniejszej pomocy. Wsparcie udzielone powstańcom przez USA i Wielką Brytanię miało natomiast ograniczony charakter i nie wpłynęło w sposób istotny na sytuację w Warszawie. W rezultacie słabo uzbrojone oddziały powstańcze przez 63 dni prowadziły samotną walkę z przeważającymi siłami niemieckimi, zakończoną kapitulacją 3 października 1944 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

GALERIA

 

 

tekst:kpt. P. SPÓLNY, fot.:st. sierż. M. GAWLIK


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych