Aktualności
SPOTKANIE W KLUBIE 7 BOW - ''POWSTANIE WARSZAWSKIE – FAKTY I MITY
19.07.2018
7 Brygada Obrony Wybrzeża

 

 

 

Pod takim tytułem odbyło się spotkanie zorganizowane przez Klub Wojskowy 7 Pomorskiej Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku.

Wśród zaproszonych gości pojawiła się uczestniczka powstania Pani ppor. Krystyna KRAJEWSKA, pseudonim "KAŚKA".

Licznie przybyli goście reprezentowali władze samorządowe, organizacje społeczne, kombatanckie, lokalną społecznoś oraz naszych żołnierzy. Gościem specjalnym był Pan Leszek ŻEBROWSKI, znany i popularny historyk publicysta.

Przybyłych powitał instruktor Klubu st. chor. szt. rez. Marcin LASOŃ. Następnym elementem programu który uświetnił to zdarzenie był krótki występ artystyczny w wykonaniu wychowanki Klubu Pauliny ŁAGI. Zaśpiewała piosenkę pt. ”Warszawo ma”. Następnie głos zabrał Pan Leszek ŻEBROWSKI, który wygłosił prelekcję dotyczącą przyczyn oraz przebiegu Powstania Warszawskiego. W trakcie tego wydarzenia był czas na pytania publiczności kierowane do prelegenta, ale również do Pani ppor Krystyny KRAJEWSKIEJ.

Miłym akcentem spotkania było odznaczenie Pana Leszka ŻEBROWSKIEGO medalem pamiątkowym ”75-Lecia Powstania Narodowych Sił Zbrojnych”. Dekoracji dokonał Pan Grzegorz KOZAK wiceprezes Zarządu Głównego, Prezes Okręgu Szczecin Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

GALERIA

 

 

tekst:kpt. P. SPÓLNY, fot.:kpt. P. SPÓLNY, M. LASOŃ


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych