Aktualności
PODRÓŻ HISTORYCZNA
08.06.2018
7 Brygada Obrony Wybrzeża

 

 

 

Podróż historyczno – wojskowa pk. MOKRA-18

 

W dniach 04 – 06.06.2018 oficerowie sztabu oraz dowódcy batalionów i dywizjonów 7 Brygady Obrony Wybrzeża wzięli udział w podróży historyczno – geograficznej pk. MOKRA-18. Celem zajęć były: zapoznanie uczestników szkolenia z działaniami bojowymi Wołyńskiej Brygady Kawalerii Armii Łódź, w celu poszerzenia wiadomości ze sztuki wojennej oraz rozwijania wyobraźni taktyczno – operacyjnej poprzez analizę i ocenę bojów kawalerii pod Krojantami i Mokrą w 1939r oraz piechoty pod Parzymiechami i Napoleonem we wrześniu 1939r, praktyczne rozwiązywanie problemów taktycznych i operacyjnych w aspekcie działań historycznych, Analiza i porównanie prowadzonych działań w terenie z decyzjami podjętymi przez szkolonych oraz zwiedzanie miejsc upamiętniających bohaterską walkę polskich żołnierzy w 1939. W pierwszym dniu rozpatrywano działania 18 Pułku Ułanów Pomorskich i szarżę jego szwadronów pod Krojantami w dniu 01.09.1939. Pułk ten wchodził w skład Grupy Operacyjnej „Czersk”, której dowódcą był patron 7BOW – gen. Stanisław Grzmot – Skotnicki. Uczestnicy zwiedzili teren szarży oraz izbę pamięci 18puł w szkole Podstawowej im. 18 Pułku Ułanów Pomorskich w Nowej Cerkwi, gdzie zostali serdecznie przyjęci i zapoznani z historią szkoły i upamiętniania dokonań kawalerzystów z Września przez panią Kazimierę Szark. Następnie oddano hołd bohaterom pod pomnikiem 18 Pułku Ułanów Pomorskich. Główne zagadnienie zrealizowano drugiego dnia w formie wykładu w Muzeum kultury przeworskiej - Izbie pamięci bitwy pod Mokrą w Mokrej, a następnie rekonesansu po placu boju z września 1939r, gdzie uczestnicy szkolenia zapoznali się z charakterystyką terenu, odwiedzili najważniejsze miejsca oraz złożyli hołd bohaterskim żołnierzom Wołyńskiej Brygady Kawalerii u stóp Pomnika Bitwy pod Mokrą i na mogile żołnierzy WBK w Wapienniku. Dodatkowym zagadnieniem była obrona miejscowości Parzymiechy i Napoleon przez 83 Pułk Strzelców Poleskich 01.09.1939. Omówiono działania piechoty w obronie rozpatrując różnice w możliwości prowadzenia manewrów kawalerii i piechoty Wojska Polskiego tamtego okresu. Oddano hołd poległym żołnierzom na mogile – pomniku na cmentarzu w Parzymiechach. Korzystając z okazji uczestnicy zwiedzili także nowotworzone Muzeum 303 im. ppłk. pil. Jana Zumbacha w Napoleonie. Trzeciego dnia uczestnicy szkolenia zwiedzali klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze, zapoznając się z jego historią znaczeniem militarnych na przestrzeni dziejów.

 

 

 

 

 

 

GALERIA

 

 

tekst:mjr M. PIETRZAK, fot.:mjr T MIELCZAREK


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych