Aktualności
ROCZNY SPRAWDZIAN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
09.05.2018
7 Brygada Obrony Wybrzeża

 

 

 

Miesiąc maj to w wojsku bardzo pracowity czas. Prócz realizacji zadań służbowych jest to okres sprawdzenia kondycji fizycznej żołnierzy. Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych, 7 BOW przystąpiła do egzaminów. Jako pierwsi do egzaminu przystąpili żołnierze dywizjonu artylerii samobieżnej. Już po analizie cząstkowych wyników z poszczególnych konkurencji które obowiązują zdających dało się zauważyć bardzo dobre przygotowanie kondycyjne żołnierzy das.

 

 

 

 

 

 

GALERIA

 

 

tekst:kpt. P. SPÓLNY, fot.:kpt. P. SPÓLNY


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych