Aktualności
WYBORY MĘŻA ZAUFANIA KORPUSU OFICERÓW
13.03.2018
7 Brygada Obrony Wybrzeża

 

 

 

 

13 marca w 7 BRYGADZIE OBRONY WYBRZEŻA został wybrany nowy mąż zaufania korpusu oficerów oraz jego zastępca. Ustępujący, z powodu wyznaczenia na nowe stanowisko służbowe dotychczasowy mąż zaufania mjr Daniel Noga podziękował kolegom za ogromne zaufanie którym został obdarzony podczas poprzednich wyborów oraz życzył nowo wybranym kolegom by sprostali czekającym ich zadaniom. W wyniku przeprowadzonych wyborów koledzy oficerowie obdarzyli zaufaniem i wybrali na wakujące stanowiska nw. - mjr. Robert KACZMARKIEWICZ, mąż zaufania korpusu oficerów - kpt. Bartłomiej KORKOSZ, z-ca męża zaufania korpusu oficerów. Mężowie zaufania korpusu oficerów spełniają bardzo istotna rolę w procesie prawidłowego funkcjonowania każdej jednostki wojskowej, mają za zadanie zgłaszanie problemów nurtujących swoje środowisko wojskowe bezpośrednio do dowódcy jednostki (z pominięciem drogi służbowej). Zaufanie oraz znajomość środowiska wojskowego, jego problemów i bolączek sprawia, że konsultowane są z nimi wszelkie propozycje zmian systemowych dotyczące warunków służby żołnierzy zawodowych. Dowódca Brygady płk dypl. Rafał OSTROWSKI w swoim krótkim wystąpieniu podziękował mjr Danielowi NODZE za duże zaangażowanie w działalność na rzecz korpusu oficerów, a nowo wybranemu mężowi zaufania oraz jego zastępcy życzył dużo sił i wytrwałości w pracy dla dobra oficerów pełniących zaszczytną służbę w 7 POMORSKIEJ BRYGADZIE OBRONY WYBRZEŻA.

 

 

 

 

 

GALERIA

 

 

tekst:kpt. P. SPÓLNY, fot.:kpt. P. SPÓLNY


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych