Aktualności
MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM W 7 BOW
12.03.2018
7 Brygada Obrony Wybrzeża

 

 

 

 

Punktualnie o godzinie 10.00 w 7 Brygadzie Obrony Wybrzeża w Słupsku rozpoczęło się międzynarodowe seminarium poświęcone służbie wojskowej kobiet w Wojsku Polskim oraz naszych sojuszników żołnierzy US Navy. Tematem spotkania była wymiana doświadczeń w aspekcie służby wojskowej kobiet, utrzymywania właściwych standardów służby przez podoficerów i szeregowych w obu armiach. Organizatorem spotkania w tej międzynarodowej obsadzie był starszy podoficer dowództwa 7 BOW st. chor. szt. Dominik KRUPA, który przywitał wszystkich przybyłych. Wśród zaproszonych gości znaleźli się żołnierze amerykańscy, służący na co dzień w Bazie Rakietowej w Redzikowie, a wśród nich służące tam kobiety. Stronę Polską reprezentowały żołnierze kobiety z jednostek bezpośrednio podległych Dowódcy 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, które przybyły na spotkanie w towarzystwie starszych podoficerów dowództw swoich jednostek. Po części oficjalnej zainicjowana została dyskusja, która szybko przerodziła się w wzajemną wymianę doświadczeń. Amerykanki opowiedziały o sposobie rekrutacji do armii, zasadach selekcji wojskowej, szkoleniu oraz poruszyły wiele innych aspektów służby w armii amerykańskiej ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia kobiet żołnierzy. Dyskusja przebiegała na zasadzie porównywania wszelkich aspektów życia wojskowego. Dużo uwagi poświęcono wyglądowi osobistemu, noszeniu biżuterii, długości włosów, paznokci, jak te sprawy są unormowane w US Navy a jak w Wojsku Polskim, co jest dopuszczalne a co nie. Jak się okazało wygląd osobisty każdego żołnierza, niezależnie od armii jest ważnym czynnikiem kształtującym życie wojskowe. Dyskutujący zwrócili uwagę, że schludność wyglądu jest niezwykle ważną sprawą w codziennym życiu wojskowym, ale również poza nim. Wykorzystując przerwę na kawę nadal prowadzono ożywioną dyskusję co oczywiście skutkowało zawieraniem bliższych znajomości oraz niezwykle pozytywnie wpłynęło na atmosferę seminarium. Przyjęta forma spotkania, wymiana doświadczeń zapoczątkowała nie tylko wzrost wzajemnej sympatii ale jest przyczynkiem do przyszłych wspólnych działań których efektem będzie pogłębianie zaufania oraz integracja środowiska kobiet żołnierzy. Po zakończeniu panelu dyskusyjnego uczestnicy spotkania udali się do Sali Tradycji 7 BOW gdzie oficer sekcji wychowawczej Brygady kpt. Grzegorz KRUK przedstawił historię oraz tradycję Brygady.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GALERIA

 

 

tekst:kpt. P. SPÓLNY, fot.:kpt. P. SPÓLNY


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych