Aktualności
BATALION LOGISTYCZNY NA STRZELNICY GARNIZONOWEJ
28.02.2018
7 Brygada Obrony Wybrzeża

 

 

 

28. lutego na strzelnicy garnizonowej odbyły się metodyczne zajęcia pokazowe z dowódcami plutonów i dowódcami drużyn batalionu logistycznego. Tematem przewodnim była organizacja i prowadzenie zajęć ze szkolenia ogniowego, ćwiczenie przygotowawcze nr 4 do strzelania bojowego nr 1 z karabinu BERYL i MINIBERYL. Żołnierze zapoznali się z organizacją procesu szkolenia oraz doskonalili umiejętności związane z planowaniem, organizacją i realizacją zadań szkoleniowych. Szkolenie na ośmiu punktach nauczania pozwoliło na utrwalenie znanych już zagadnień związanych z ewakuacją rannego z pola walki, określaniem odległości różnymi sposobami, rozkładaniem, czyszczeniem i składaniem broni czy też przekazywaniem sygnałów dowodzenia za pomocą chorągiewek.

Meldunek kontrolującemu zajęcia szefowi szkolenia Brygady ppłk Radosławowi WOJCIECHOWICZOWI złożył zastępca dowódcy batalionu logistycznego mjr Mariusz SERKOWSKI. Realizowane na punktach nauczania szkolenie mimo minusowej temperatury otoczenia nie zakłóciły zajęć. Instruktorzy w sposób jasny i przystępny realizowali założony program, w tym strzelanie które prowadził por. Tomasz DYMEK. Wyniki osiągnięte przez strzelających w ocenie ppłk WOJCIECHOWICZA świadczą o zaangażowaniu oraz dużych umiejętnościach strzeleckich żołnierzy batalionu logistycznego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GALERIA

 

 

tekst:kpt. P. SPÓLNY, fot.:kpt. P. SPÓLNY


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych