Aktualności
KONFERENCJA PLANISTYCZNA I WARSZTATY – ”JANTAR-18”
28.02.2018
7 Brygada Obrony Wybrzeża

 

 

 

W dniach 27-28. lutego w naszej Brygadzie została zorganizowana Końcowa Konferencja Planistyczna oraz warsztaty do ćwiczenia dowódczo-sztabowego szkieletowego pk. ”JANTAR-18”. Celem warsztatu było opracowanie dokumentacji kierownictwa ćwiczenia oraz ćwiczących pododdziałów.

Zespół autorski, w skład którego weszli żołnierze 7 BOW oraz innych jednostek wojskowych, pracujący pod dowództwem szefa sztabu Brygady ppłk. Pawła KUBÓW wykazał się pełną znajomością realizowanego tematu, co w efekcie końcowym pozwoliło osiągnąć zakładany cel szkoleniowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GALERIA

 

 

tekst:kpt. P. SPÓLNY, fot.:kpt. P. SPÓLNY


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych