Aktualności
SZKOLENIE W TERENIE ZURBANIZOWANYM
08.02.2018
7 Brygada Obrony Wybrzeża

 

 

Żołnierze 6 kompanii zmechanizowanej szkolili się w terenie zurbanizowanym. Zajęcia zorganizowane przez dowódcę kompanii dotyczyły zasad poruszania się w terenie zurbanizowanym i obejmowały działanie żołnierzy w trakcie prowadzonego patrolu ulicami miejscowości oraz przeszukiwanie pomieszczeń, działanie drużyn w przejściach podziemnych, tunelach oraz ciągach komunikacyjnych. W czasie zajęć żołnierze podnosili swoje umiejętności, działając w sile drużyny. Wzajemne ubezpieczenie, współdziałanie to podstawowe umiejętności bez których osiągnięcie zamierzonego celu w terenie zurbanizowanym nie jest możliwe.

Było to pierwsze tego typu szkolenie dla wielu żołnierzy 1 batalionu których realizacja nie byłaby możliwa poza poligonem w Wędrzynie. Kolejne zajęcia które są zaplanowane będą miały na celu pogłębienie umiejętności bojowego zachowania się w terenie zurbanizowanym oraz ugruntowanie nabytych umiejętności.

 

 

 

 

 

GALERIA

 

 

tekst:kpt. P. SPÓLNY, fot.:mł. chor. T. DETTLAFF


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych