Aktualności
Podpisanie porozumienia o współpracy
25.04.2017
współpraca z partnerami społecznymi

 

 

 

W dniu 25 kwietnia 2017 roku Dowódca 7 Brygady Obrony Wybrzeża płk dypl. Rafał OSTROWSKI podpisał porozumienie o współpracy pomiędzy 7 BOW a Zespołem Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku reprezentowanym przez Dyrektora Barbarę ZAKRZEWSKĄ. Porozumienie zostało podpisane w Sali Tradycji 7BOW. Było to już drugie porozumienie ze szkołą posiadającą klasy o profilu mundurowym podpisane przez Brygadę w tym roku. Tak jak poprzednio podpisane porozumienie, dokument, który został dziś podpisany określa cele i zadania do realizacji w ramach porozumienia, na jego mocy Dowódca 7 BOW zobowiązał się do min: udzielania merytoryczno – organizacyjnej i logistycznej pomocy w procesie edukacyjnym uczniów – na podstawie rocznego planu współpracy, prowadzenia działań promocyjno – informacyjnych dotyczących popularyzacji służby wojskowej wśród uczniów, zapraszania kadry dydaktycznej i uczniów do udziału w ważnych wydarzeniach rocznicowo – historycznych i promocyjno – rekreacyjnych Brygady. Szkoła zobowiązała się min do: popularyzacji i eksponowania tradycji oraz współczesnego oblicza Brygady w środowisku szkolnym, prowadzenia działalności promującej służbę wojskową, zapraszania przedstawicieli Brygady do udziału w ważnych wydarzeniach oraz przedsięwzięciach Szkoły. Szczegóły dalszej współpracy zostaną określone w „Planie współpracy jednostki wojskowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi” W uroczystości podpisania porozumienia na Sali Tradycji udział wzięli również: zastępca Dowódcy Brygady płk Andrzej USIK, Kapelan Garnizonu Słupsk Ksiądz Bolesław LESZCZYŃSKI, uczniowie klasy mundurowej oraz działająca przy klubie wojskowym grupa rekonstrukcji historycznych „Grzmot” pod dowództwem mjr rez. Andrzeja LIBERKA.

 

 

 

GALERIA

 

 

 

tekst:kpt. Grzegorz KRUK, fot.:st. chor. szt. Marcin LASOŃ


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych