Aktualności
Podpisanie porozumienia o współpracy
27.03.2017
Współpraca z partnerami społecznymi

 

 

 

W dniu 27 marca 2017 roku Dowódca 7 Brygady Obrony Wybrzeża płk dypl. Rafał OSTROWSKI podpisał porozumienie o współpracy pomiędzy 7 BOW a Zespołem Szkół Akademickich w Słupsku reprezentowanym przez Dyrektora dr. Wiesława LESNERA. Porozumienie zostało podpisane w Sali Tradycji 7BOW i było to pierwsze porozumienie podpisane przez Brygadę w 2017 roku. Porozumienie określa cele i zadania do realizacji w ramach porozumienia, na jego mocy Dowódca 7 BOW zobowiązał się do min: udzielania merytoryczno – organizacyjnej i logistycznej pomocy w procesie edukacyjnym uczniów – na podstawie rocznego planu współpracy, prowadzenia działań promocyjno – informacyjnych dotyczących popularyzacji służby wojskowej wśród uczniów, zapraszania kadry dydaktycznej i uczniów do udziału w ważnych wydarzeniach rocznicowo – historycznych i promocyjno – rekreacyjnych Brygady. Szkoła zobowiązała się min do: popularyzacji i eksponowania tradycji oraz współczesnego oblicza Brygady w środowisku szkolnym, prowadzenia działalności promującej służbę wojskową, zapraszania przedstawicieli Brygady do udziału w ważnych wydarzeniach oraz przedsięwzięciach Szkoły. Podpisanie niniejszego porozumienia przyczyni się do uściślenia współpracy, której szczegóły zostaną określone w „Planie współpracy jednostki wojskowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi” W uroczystości podpisania porozumienia na Sali Tradycji udział wzięli również: zastępca Dowódcy Brygady płk Andrzej USIK, Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej profesor doktor habilitowany Andrzej URBANEK, Prezes Akademickiego Stowarzyszenia Oświatowego doktor Bronisław NOWAK, Kapelan Garnizonu Słupsk Ksiądz Bolesław LESZCZYŃSKI, uczniowie klasy mundurowej oraz działająca przy klubie wojskowym grupa rekonstrukcji historycznych „Grzmot” pod dowództwem mjr rez. Andrzeja LIBERKA.

 

 

 

GALERIA

 

 

 

tekst:kpt. Grzegorz KRUK, fot.:st. chor. szt. Marcin LASOŃ


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych