Aktualności
Szkolenie z komandosami
24.03.2017
Szkolenie 1 bz Lębork

 

 

 

W dn. 13 – 17.02 oraz 13 – 17.03 żołnierze 7 kompanii zmechanizowanej szkolili się pod okiem instruktorów z JWK Lubliniec. W ramach szkolenia doskonalone były zagadnienia z taktyki, szkolenia ogniowego oraz medycznego. Zajęcia z taktyki obejmowały treści związane z walką w terenie zurbanizowanym oraz lesisto – jeziornym, szkolenie ogniowe dotyczyło doskonalenia zasad posługiwania się bronią oraz prowadzenia celnego ognia na niewielkich odległościach. Elementy szkolenia medycznego przeplatały się płynnie z zagadnieniami taktycznymi i ogniowymi oraz skupiały się na udzielaniu pierwszej pomocy na polu walki a także na ewakuacji rannych spod ognia przeciwnika, doskonalono także procedury związane z systemami meldunkowymi SALTUR i MEDEVAC. Taka wymiana doświadczeń stanowi podstawę udoskonalenia i podniesienia efektywności przekazywania wiedzy i umiejętności praktycznych.

 

 

 

GALERIA

 

 

 

tekst i fot.:por. Lidia Tobolska


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych