Aktualności
Spotkanie z kombatantem
13.03.2017
Kształcenie Obywatelskie

 

 

 

Bliskie spotkania żołnierzy z historią to w 7.BOW prawie codzienność. Już po raz kolejny na prelekcję w ramach zajęć z Kształcenia Obywatelskiego został zaproszony jeden z ostatnich słupskich Żołnierzy Niezłomnych. Dla por. Zbigniewa Hasa to przyjemność spotkać się i porozmawiać z żołnierzami brygady. Jego losy i przeżycia okresu wojennego oraz totalitaryzmu komunistycznego są cennym źródłem informacji. Jako młody chłopak był świadkiem napaści niemieckiej oraz sowieckiej na II Rzeczpospolitą Polską. Kolejne lata wojny coraz bardziej go doświadczały, ponieważ mieszkał na Wołyniu był naocznym świadkiem ukraińskich mordów na ludności polskiej i jako syn dowódcy samoobrony brał w niej czynny udział. Kolejno ucieczka z Kresów i działalność w partyzantce na Lubelszczyźnie pisała karty jego historii. Po wojnie nie złożył broni i aktywnie działał w zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość, rozstając się jednak z podziemiem antykomunistycznym po kilku latach ukrywania i tułaczki. Nie wielu ich jeszcze zostało więc spieszmy się ich słuchać i nagradzać za walkę o wolność i niepodległość naszego Kraju.

 

 

 

GALERIA

 

 

 

tekst i fot.:st.chor.szt. Marcin Lasoń


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych