Tradycje 7 BOW

Korzenie naszej brygady sięgają osiemnastego wieku. Pierwszą jednostką wojskową, której tradycje kultywujemy jest 7 Brygada Kawalerii Narodowej, która powstała w sierpniu 1794r. w czasie Powstania Kościuszkowskiego. Dowódcą Brygady był gen. bryg. Jan Henryk Dąbrowski. Niestety upadek Insurekcji Kościuszkowskiej spowodował rozpad wojska i rozwiązanie oddziału. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. powstała idea powołania brygady, która będzie kontynuatorką tradycji z Powstania Kościuszkowskiego.


8 kwietnia 1920 roku pod Dawigródkiem nad Prypecią powstała 7 Brygada Jazdy. Jej dowódcą został gen. bryg. Aleksander Romanowicz. Żołnierze brygady brali udział w wojnie polsko - sowieckiej. W skład brygady, której dowódcą był rdzennym tatarem, wchodził ochotniczy i głównie mahometański Pułk Jazdy Tatarskiej. Był to najbardziej egzotyczny oddział jazdy polskiej w historii naszej wojskowości. W takim między innymi składzie brygada 7 maja 1920 roku uczestniczyła w zdobyciu Kijowa.

Cztery lata później przeprowadzono reorganizację jednostki i w 1924 roku w Toruniu sformowano 7 Brygadę Kawalerii, która w 1929 roku zmieniła miejsce stacjonowania na Bydgoszcz. W 1937 roku przemianowano ją na Pomorską Brygadę Kawalerii. W wrześniu 1939 roku Pomorska Brygada Kawalerii osłaniała granice kraju od strony północno-zachodniej. 1 września 1939 roku, wchodzący w skład brygady, 18 Pułk Ułanów Pomorskich wziął udział w ostatniej zwycięskiej szarży kawalerii polskiej na piechotę niemiecką pod Krojantami. Pomorska Brygada Kawalerii walczyła w obronie Pomorza a następnie brała udział w walkach nad Bzurą. Jej ówczesny dowódca - gen. bryg. Stanisław Grzmot - Skotnicki (nasz patron) poległ 19 września 1939 roku w rejonie Tułowic.

W 1940 roku we Francji powstała 7 Brygada Kadrowa Strzelców. Nawiązywała ona do tradycji 7 Dywizji Piechoty z lat 1917-1939r. Brygada ta weszła w skład 7 Dywizji Piechoty Armii Polskiej dowodzonej wówczas przez gen. Andersa.

W 1944 roku w ZSRR powstała 7 Dywizja Piechoty Ludowego Wojska Polskiego, która weszła w skład II Armii WP, w tym samym roku na terenie okupowanego kraju powstała 7 Dywizja Piechoty Armii Krajowej pod dowództwem płk Gwido-Kamińskiego pseudonim "Czesław".>

Po wojnie rozwiązana. Współczesna słupska 7 Brygada Obrony Wybrzeża wywodzi się bezpośrednio od utworzonej w 1963 roku w Gdańsku      7 Łużyckiej Dywizji Desantowej, którą przeformowano w 1986 r. w 7 Brygadę Obrony Wybrzeża. 1 maja 1994 roku na bazie 16 Pułku Zmechanizowanego Ułanów Wielkopolskich oraz 34 batalionu obrony wybrzeża powstała 7 Brygada Zmechanizowana. Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 77/MON brygadzie nadano nazwę wyróżniającą "Pomorska" i imię gen. bryg. Stanisława Grzmot-Skotnickiego.

Dla zachowania w pamięci bohaterskich czynów żołnierzy PBK oraz upamiętnienia bojowych zasług żołnierzy dywizji i brygad piechoty oznaczonych cyfrą "7" Minister Obrony Narodowej wyznaczył dzień 26 lipca ( rocznicę bitwy pod Szczurowicami) na doroczne święto brygady.

3 września 1994 r. na poligonie "Głębokie" brygada otrzymała sztandar ufundowany przez społeczeństwo miasta Słupska. Na czele komitetu fundacyjnego sztandaru stał ówczesny wojewoda słupski Kazimierz KLEINA.

W 1997 roku za osiągniecie najlepszych wyników szkoleniowo - wychowawczych we współzawodnictwie na szczeblu Pomorskiego Okręgu Wojskowego gen. dyw. Tadeusz BAZYDŁO wyróżnił 7 PBZ pamiątkowym pucharem i ryngrafem.

W 1998 i 2000 roku brygada była najlepszą jednostką w 8 Dywizji Obrony Wybrzeża. W związku z reformą Sił Zbrojnych Rozkazem Dowódcy Wojsk Lądowych z dniem 1 maja 2001r. 7 Pomorska Brygada Zmechanizowana została przemianowana na 7 Brygadę Obrony Wybrzeża i jest obecnie jedyną jednostką obrony wybrzeża w kraju.

Od 4 marca 2004 roku 7 Brygada Obrony Wybrzeża jest oddziałem wchodzącym w skład 12 Dywizji Zmechanizowanej, posiadającym stały skład organizacyjny, obejmujący pododdziały ogólnowojskowe oraz rodzajów wojsk przeznaczonych do bezpośredniego prowadzenia walki, a także pododdziały przewidziane do wsparcia i zabezpieczenia działań bojowych.

Struktura organizacyjna, odpowiednio przygotowany stan osobowy, ilość i jakość uzbrojenia oraz posiadane wyposażenie zapewniają brygadzie możliwość prowadzenia działań bojowych zgodnie z jej przeznaczeniem, jakim jest m.in. obrona wybrzeża morskiego, samodzielnie lub we współdziałaniu z oddziałami wojsk sojuszniczych, a także współuczestniczenia w sytuacjach kryzysowych. Swoje umiejętności żołnierze jednostki doskonalą zarówno w warunkach garnizonu jak też na poligonach: Drawsko oraz Wicko Morskie.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych