Skargi i wnioski

 

 

Przyjmowanie skarg i wniosków.


Kierowanie skarg i wniosków do Dowódcy 7 Brygady Obrony Wybrzeża:
Adres korespondencyjny:

7 Brygada Obrony Wybrzeża
ul. Bohaterów Westerplatte 44
76-200 Słupsk
email: 7bow@ron.mil.pl

 

Prawo do powszechnego składania skarg, wniosków i petycji jest instytucją konstytucyjną. Stanowi o tym art. 63 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997r. Organizację, tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji reguluje Dział VIII Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

 

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz pełnego adresu zamieszkania wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych